Privaatsuseeskirjad

Selle saidi kasutamisel nõustute, et Babyplan.ee töötleb teie isikuandmeid vastavalt sellele andmepõhimõtetele.

Babyplan.ee austab täielikult kõiki veebis taotletud privaatsusnõudeid ja oleme teadlikud vajadusest saada kogu saadud isiklikku teavet asjakohase kaitse ja usaldusväärse töötlemisega. Isikuandmete töötlemine on kooskõlas kohaldatava õigusega.

Kui te ei saa nõustuda andmepõhimõtetega, siis ärge kasutage seda veebisaiti.

Millist isiklikku teavet me kogume ja töötleme?

Reeglina võite veebisaidile juurde pääseda, teatamata meile, kes te olete, või ise oma isiklikku teavet muul moel esitades.

Kuid Babyplan.ee vajab teiega kaubitsemiseks teatavat isiklikku teavet ning pakub sulle uudiseid ja muid teenuseid.

Babyplan.ee kogub ja töötleb teie kohta teavet, kui:

  • Annab konto kohta teavet oma loomisel või muudatuste tegemisel
  • Kasutajakonto meiega, et kasutada teatavaid teenuseid, näiteks Uudiskirja registreerimine.
    ostma makse;
  • Saada päring, esitada kaebus või anda tagasisidet; või
  • Lisaks antakse meile isiklikke andmeid veebisaidi kaudu või muul viisil.

Babyplan.ee kogub põhimõtteliselt ainult vajalikku isiklikku teavet (nt e-posti aadress või privaatne aadress), et pakkuda teile vajalikku teenust.

Kuid teatud isikuandmete registreerimine on vajalik ka selleks, et analüüsida, kuidas kasutajad kasutavad Babyplan.ee veebisaite Google Analyticsi kaudu (vt allpool).

Babyplan.ee ei kogu kolmandatele osapooltele kliendi kohta isiklikku tuvastatavat teavet.

Babyplan.ee ei salvesta teavet makseviiside kohta, nt deebetkaartide, pangakontode või sarnaste kaartide numbreid.

Kes me isikuandmeid edastame?

Isikuandmeid www.babyplan.ee avaldatakse ainult:

  • ettevõtte siseosakonnad;
  • Valitud ja usaldusväärsed kolmandad osapooled, kes võivad teie tellitud kaupade või teenuste tarnimiseks kasutada teie isiklikke andmeid; ja
  • äripartnerid oma kasutajakonto registreerimiseks ja haldamiseks

Babyplan.ee avaldab teistele ainult isiklikku teavet, näiteks kuritarvitusi käsitlevaid dokumente vastavalt kohaldatavale õigusele, kui kõnealune klient teostab Babyplan.se kuritarvitamist või pettust.

Babyplan.ee veebisaidi edasiseks arendamiseks ja täiustamiseks esitame statistika selle kohta, kuidas kasutajad lehte kasutavad. Seda statistikat kasutatakse ainult kokkuvõtlikus vormis, nt. et näha, milliseid lehti ja brausereid meie kliendid kõige rohkem kasutavad.

Babyplan.ee kasutab külastaja statistika kogumiseks Google Analyticsit ja edastab seevastu Google Analyticsile IP-aadressid.

Google võib ka avalikustada teabe kolmandatele isikutele, kui seadused seda nõuavad, või kolmandatele isikutele, kes täidavad neile ülesandeid. Google Analyticsi privaatsuspoliitikat aktsepteeritakse külastades Babyplan.ee ja näidates seda http://www.google.com/privacy.html

Peale ülalnimetatud juhtudel ei avalda Babyplan.ee infot individuaalse kliendi teenuste kasutamise kohta Babyplan.ee.

Kus on teie isikuandmed salvestatud?

Isikuandmed salvestatakse Taani / Saksamaa serverites. Mõned isiklikud andmed haldab kolmas isik (andmete töötleja), kes salvestab ja töötleb isikuandmeid Babyplan.ee nimel vastavalt käesolevale andmepoliitikale ja andmekaitseseadustele.

Me hoiame ainult isikuandmeid nii kaua, kui see on eespool nimetatud eesmärkidel vajalik või kohaldatavas õiguses muul viisil nõutav.

Juurdepääs teabele

Saate alati muuta oma konto teavet ja huvipiirkondi, sealhulgas seda, kas soovite, et me võtaksime teiega ühendust seoses kaupade või teenuste pakkumistega või tellimuste tühistamisega.

Saate teada, millist teavet oleme teie kohta registreerinud. Kui soovite saada selle teabe koopiat, palun kirjutage meile aadressil info@babyplan.ee. Teil on ka õigus parandada ebaõigeid andmeid.

Privaatsuspoliitika kontakt, muutmine ja värskendamine

Babyplan.ee kohustub järgima eraelu puutumatust reguleerivaid nõudeid.

Kui teil on küsimusi või kommentaare meie andmepoliitikast või kuidas me kasutame teie isikuandmeid, võtke meiega ühendust aadressil info@babyplan.ee.